tablica informująca o dofinansowaniu, w tle przejście dla pieszych

Inwestycje drogowe zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

 1. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+172 do 0+177 (w tym przejście dla pieszych w km 0+175) w miejscowości Słomniki, Gmina Słomniki

Dofinansowanie w wysokości 44 280,00 zł

    

Koszt zadania: 143 934,56

 1. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+078 do 0+083 (w tym przejście dla pieszych w km 0+080) w miejscowości Słomniki, Gmina Słomniki

Dofinansowanie w wysokości 64 678,00 zł

Koszt zadania: 80 848,17 zł

 

Gmina Słomniki otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na utworzenie następujących połączeń komunikacyjnych:

 

 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Niedźwiedź, Stacja PKP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.
 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Smroków, Remiza OSP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.
 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Janikowice, Remiza OSP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.
 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Niedźwiedź, Stacja PKP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.
 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Smroków, Remiza OSP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.
 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Janikowice, Remiza OSP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.
 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Niedźwiedź, Stacja PKP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.
 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Smroków, Remiza OSP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.
 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Janikowice, Remiza OSP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od września 2022 r. do grudnia 2022 r.
 • Słomniki, ul. Jana Pawła II – Niedźwiedź, Stacja PKP – Słomniki, ul. Jana Pawła II – przejazdy realizowane od marca 2021 r. do grudnia 2021 r.
 • Dofinansowanie_2024 rok
  Dofinansowanie_2024 rok
  Dofinansowanie linii Słomniki - Niedźwiedź 2023
  Dofinansowanie linii Słomniki - Niedźwiedź 2023
  Dofinansowanie linii Słomniki - Smroków 2023
  Dofinansowanie linii Słomniki - Smroków 2023
  Dofinansowanie linii Słomniki - Janikowice 2023
  Dofinansowanie linii Słomniki - Janikowice 2023
  Dofinansowanie linii Słomniki - Niedźwiedź 2022
  Dofinansowanie linii Słomniki - Niedźwiedź 2022
  Dofinansowanie linii Słomniki - Smroków 2022
  Dofinansowanie linii Słomniki - Smroków 2022
  Dofinansowanie linii Słomniki - Janikowice 2022
  Dofinansowanie linii Słomniki - Janikowice 2022
  Dofinansowanie linii Słomniki - Niedźwiedź 2021
  Dofinansowanie linii Słomniki - Niedźwiedź 2021

 

„Remont drogi gminnej nr 601798K w km od 0+000 do km 1+744 w miejscowości Ratajów, gmina Słomniki”

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na długości 1744 mb

 

Przebudowa ul. św. Jana Pawła II

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000 do km 0+048,00 w tym w km od 0+000 do km 0+010,75 przebudowa skrzyżowania i budowa przejścia dla pieszych drogi gminnej nr 601824K (ul. Św. Jana Pawła II) w miejscowości Słomniki, gmina Słomniki"

 Całkowita wartość inwestycji: 197 220 zł

Dofinansowanie: 139 660 zł

tablica ul. JPII
tablica ul. JPII
Tablica przy inwestycji
Tablica przy inwestycji
Previous Next Play Pause
1 2