Rozpoczęliśmy podpisywanie umów z organizacjami pożytku publicznego, które dostaną w ramach otwartego konkursu ofert prawie 920 000 zł.

most

Podpisano umowę na remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601800K w Smrokowie, który poprawi bezpieczeństwo kierowców, pieszych i estetykę tego miejsca.

W maju i czerwcu, dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach od Burmistrza Gminy Słomniki, w Centrum Kultury realizowany będzie projekt bezpłatnych warsztatów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Słomniki.

most

Podpisano umowę na remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601800K w Smrokowie, który poprawi bezpieczeństwo kierowców, pieszych i estetykę tego miejsca.

wizualizacja budynku domu samopomocy

Wniosek Gminy Słomniki o dofinansowanie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach został pozytywnie oceniony w ramach zadania pt. "Dofinansowanie robót budowlanych (...) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów".