Wykaz przedsiębiorców wykonujących przewozy osób taksówką na obszarze Gminy Słomniki, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie numerów telefonów.

Lp Przedsiębiorca                    Imię i Nazwisko Numer Licencji Numer telefonu
1 Jan Zagrodzki 2/2022 509 494 755
2 Zbigniew Stefański 1/2022 693 896 000
3 Dariusz Dukat 1/2021 509 188 535
4 Zbigniew Piwowarski 1/2011 664 651 262

 Informacja znajduje się także w zakładce Komunikacja