Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza na zimowe warsztaty w MGCK, ul. wolności 4 w Słomnikach.